کد تخفیف 40 هزار تومانی اکالا

کد تخفیف 40 هزار تومانی اکالا

این نوع از انواع کد تخفیف اکالا، به کاربر 40 هزار تومان تخفیف می‌دهد و این مبلغ را از جمع کل فاکتور او کسر می‌کند. کد تخفیف 40 هزار تومانی اکالا ممکن است محدودیت اولین خرید یا محدودیت استفاده در فروشگاه خاص (افق کوروش، امارکت و...) داشته باشد بنابراین برای استفاده صحیح از کد و ثبت یک خرید موفق با تخفیف، باید به شرایط مخصوص هر کد توجه کنید.